środa, 13 kwietnia 2011

środki na inicjatywy

Jeśli w Toruniu wraz z grupą swoich sąsiadów, przyjaciół, znajomych planujecie zorganizować ciekawe wydarzenie, możecie postarać się o dofinansowanie ze środków gminy Toruń. To bardzo proste, aby złożyć wniosek nie są wymagane żadne pieczątki! Aby uzyskać dofinansowanie należy tylko wypełnić wniosek (wraz z listą osób tworzących grupę inicjatywną) i dostarczyć go do Wydziału Promocji. Wnioski można składać na bieżąco.

Maksymalna ilość przyznanych środków pieniężnych nie jest określona, ale ze względu na przewidziany budżet na inicjatywy lokalne oraz uwarunkowania formalne zaleca się składanie wniosków do 3000 zł.


Wnioski są opiniowane pod kontem:
- potrzeb lokalnej społeczności
- liczby uczestników
- wkładu własnego grupy


jedna z inicjatyw z roku 2009, źródło zdjęcia

o Inicjatywach także na Orbitorun.pl